Червената Шапчица с доста оскъдни дрешки ходи из гората. Насреща й Вълчо:
- Червена Шапчице, в гората може да ти се случат ужасни неща!
- Аз затова съм дошла – намигнала му тя.
- Ясно – казал Вълчо и й счупил крака.