Червената Шапчица си вървяла из гората. Срещнала Кумчо Вълчо и той казал:
– Сваляй гащите, Червена Шапчице!!!
А тя си помислила:
„Хм, той пък си мисли че ще му станат.“