Арменската Червена Шапчица:
– Бабо, защо ти е толкова голям носът?
– Я си виж твоя най-напред и тогава ми говори…