Млад актьор най-после получава роля, като трябва да произнесе фразата: „Белогуев, подай ми меча“. Приятелите му казват:
– Няма начин да не кажеш „Бело*уев“.
На другия ден на представлението, той произнася: „Белогуев“ и поглежда победоносно приятелите си на първия ред – „Подай ми х*я“!

03.06.2009 Артисти