Джентълмен казва на дама, негова съседка:
– Мадам, вчера чух Вашето пеене.
Тя, изчервявайки се:
– О! Просто убивам така малко време!
– Избрали сте перфектното поразяващо оръдие, мадам.

09.07.2008 Артисти