Баба и дядо в полицията:
– Снощи ни разглобили гардероба и го откраднали.
– И вие не ги ли чухте?
– Не! Точно тогава сърбахме супата.