– Горе главата! – казал палачът на осъдения.

08.06.2000 Ужасии