– Горе главата! – казал палачът на осъдения.


08.06.2000 Ужасии