В: Какво е това: мъничко, черничко, чука по стъкло?
О: Детенце във фурната!

20.04.2000 Ужасии