Карал си дядо каручката в покрайнините на града. Насреща му две момичета от занаята.
– Какво правите, бе момичета? – попитал дядото.
– Дядо, всичко правим за 5лв.
– Качвайте се дядовото в каручката!
Старецът ги закарал на лозето и им дал по една мотика.
– Ама, дядо, това не можем!
– Нали казахте, че правите всичко за 5лв…