Католически свещеник пътува в колата си. Не щеш ли, вижда край пътя проститутки. Верен на дълга си, спира, слиза от колата и отива да ги поучава:
– Чада божии, това, което правите, е голям грях. Вие сте тръгнали по един грешен път…
– Защо да е грешен, отче? Не минават ли вече ТИР-овете оттук?