– Келнер, три бутилки водка и една салата!
– Каква салата ще желаете?
– Нещо по-леко.