– Келнер, да не сте си сменили готвачката?
– Да, как познахте?
– Преди космите в супата бяха черни, а сега са руси.