Индиянец отишъл при вожда на племето:
-Вожде, искам името ми да е по-кратко.
-Добре сине мой,а как се казваш?
-Казвам се „БЪРЗАТА СТРЕЛА“
-Как искаш да се казваш?
-Фиииии….ю

02.11.2001 Индианци