Каубой язди по прерията. На пътя му яма.
– Аз съм каубой, аз ще я прескоча. – казал каубоят, засилил се и я прескочил. Продължил нататък. Стигнал до една пропаст.
– Аз съм каубой, аз ще я прескоча. – пришпорил коня и я прескочил. Продължил напред. Стигнал до Големият каньон.
– Аз съм каубой, аз ще го прескоча.
Конят обърнал глава и казал:
– Ти си каубоят, ти го прескачай…

17.12.2000 Индианци