– Скъпи ми Уотсън, защо изглеждаш толкова потиснат?
– Чувствам се самотен, мисля че ми трябва жена.
– Но нали си женен?
– Абе, Холмс… да беше ми припомнил и за мама…