Малък самолет наближава парижко летище. Пилотът влиза във връзка с диспечърската кула:
– Тук пилотът, тук пилотът! Бих желал да получа разрешение за кацане!
– Уточнете, къде се намирате!
– В предната част на самолета, на седалката вляво!

04.02.2008 Пилоти