Турският Президент се обадил на Българския по повод Великден да поздрави българският народ. Преди да затвори казал „ашколсун“. Нашият се зачудил, но не разбрал нищо. За Байрама българският президент се обадил на своя колега да поздрави народа му. На края на разговора турският президент пак споменал „ащколсун на вас“. Нашият държавен глава попитал турския „защо ми казваш ашколсун“. „Ами ние не можахме 500 години да ви отучим да ядете свинско, а вие за 20 години отучихте българите от него ашколсун ефенди…