Съобщение на Пресцентъра на Президентството:
„Вчера с указ на Президента бе убита муха. После указът беше върнат отново на президентското бюро.“