На борда на кораб:
– Капитане, земя!!!
– Накарайте тоя глупак да млъкне – нали току-що отплавахме!

12.05.2003 Моряци