Веднъж боцманът на един кораб се напил. Капитанът написал в корабният дневник:
„Днес боцманът беше пиян.“
На следващия ден боцманът решил да си отмъсти и написал в дневника:
„Днес капитанът беше трезвен.“

18.02.2003 Моряци