Студент се оплаква след изпит:
– Когато чета за изпит – все едно, че аз съм писал учебника! А когато се явя на изпит – все едно, че друг го е чел…

29.09.2003 Студенти