Чапай и Петка препускали на конете – гонели ги белите. Качили се на едно дърво, белите спряли отдолу. Петка шепне:
– Не издържам, ще се пусна!
– Трай, бе! Ще ни видят!
– Е, дай поне конят да пусна!