Попитали радио Ереван защо Кирил Добрев не може да помири младите и старите в БСП?
От радиото отговорили:
– Най-вероятно между тях седят седемцифрени суми, а не идейни различия!