Цветан Цветанов бил на коктейл в БАН и там всички се обръщали един към друг по титли – г-н Професор, доктор на науките еди кой си, академик еди кой си! На Цветанов му станало гадно, че е тъпо парче и за да излезе от положение казал:
– Колеги, аз съм просто педагог, наричайте ме накратко Учителю!