Разговор между Английска семейна двойка:
– Скъпа, трябват ми неистово 500 паунда, за да участвам в Оперен конкурс!
– Скъпи, имаш ли някаква идея!
– Да! Ще продам тялото си!
– Това е супер, ама откъде ще намериш останалите 498 паунда?!