Разговор между Английска семейна двойка:
- Скъпа, трябват ми неистово 500 паунда, за да участвам в Оперен конкурс!
- Скъпи, имаш ли някаква идея!
- Да! Ще продам тялото си!
- Това е супер, ама откъде ще намериш останалите 498 паунда?!