Селският майстор ковач учи калфата си:
– Сега ще извадя потковата от огъня, и като ти кимна с глава удряй по нея със всичка сила.
Така калфата станал майстор ковач.