Гошо служел като парашутист.
Сутринта отишъл при сержанта и му казал:
- Днес няма да скачам … Нощес сънувах баба си… Като я сънувам – винаги нещо лошо се случва…
- Как може, бе… Млад човек, а суеверен…
- Абе, я въжета ще се оплетат, я парашута няма да се отвори….
- Добре бе, вземи моят парашут … Аз ще скачам с твоя…
Скачат, Гошо дръпва халката, парашута се отваря и докато се рее по вятъра, покрай него нещо профучава и в далечината се чува:
- Баба ти да е*аааааааа …..


11.03.2018 Военни