Забива мъжът гвоздей в стената, закача огледалото и го пробва дали е стабилно.
Жена му стои до него и го пита:
- Е защо само един гвоздей?
- Един е достатъчен.
- Ама производителят е направил 2 дупки – трябва и двете да се ползват.
- Хайде да ми го кажеш това пак, като си легнем.


27.02.2018 Семейни