На среща на Осемте, Макрон решил да ядоса Путин и казал:
- Присъни ми се, че са ме назначили за Президент на Земята…
Да не остане по-назад, Тръмп, казал:
- А пък аз сънувах, че са ме назначили за Президент на Вселената…
Отпивайки бавно кафето си, Путин казал:
- Не съм сънувал да съм назначавал някого.