Пътуват във влака Поручик Ржевски и генерала. Генералът, мръщейки се от разнасящата се смрад пита:
– Поручик, вие сменяте ли си чорапите?
– Сменям ги… – отвърнал поручика.
– За водка.