Иванчо решил да послуша съвета на майка си:
– „Учи сине, за да не работиш“.
Сега е служител в общинска администрация и, наистина, не работи.