Управляващият компанията вика при себе си млад подчинен.
– Справяте се чудесно! – казва му той.
– Съветът на директорите реши да ви назначи за мениджър на компанията в Торонто…
– Не зная дали е възможно да откажа, сър. Виждате ли, цялото канадско население според мен се дели на две – хокеисти и прост*тутки.
– Млади човече, бих ви помолил да вземете думите си назад. Моята жена е канадка!
– Наистина ли? А за кой отбор играе?