– Я, още една Червена Шапчица! – каза Вълкът, изяждайки поредната мухоморка.