– Хората вече живеят по-дълго! – съобщи радостно здравният министър.
– Твърде дълго! – тъжно потвърди социалният министър.
– Безобразно дълго! – помисли си ядосано министърът на Финансите.
– Недопустимо дълго! – потропна нервно с крак шефът на Пенсионния фонд.