Две овчарчета разговарят на ливадата:
- Ти нали беше с жена?
- Да!
- И как е, има ли разлика?
- Ми същото е, само дето не блее…


08.08.2017 Овчари