Събеседване за работа:
– И защо решихте да работите именно в нашата фирма?
– Тате, стига задава тъпи въпроси…