Пътували край пълноводна река мъж и жена в каруца. Край пътя от едната страна се простирали ниви.
- Косено е! – казал мъжа.
- Не-е-е, стрижено е! – заинатила се жената.
В това време конят се подплашил, каруцата се обърнала, жената паднала в реката и започнала да се дави.
- Кажи, ма, кажи, че е косено и ще те извадя! – провикнал се мъжа.
Потъвайки, жената си протегнала ръката със сетни сили над водата, свила в юмрук пръстите, изпънала показалеца и средния пръст и ги размахала като ножица.


22.06.2017 Семейни