Като се прибера в къщи всичко е наопаки! Кучето ме целува, жената лае…

26.04.2017 Домашни