Чукча, разписвайки се, поставя три кръстчета.
– Но защо три кръстчета?
– Име, фамилия и учена степен.


09.01.2017 Чукчи