– Душата ме боли…
– Ми лекувай се!
– Лекувам се, ама после ме боли черния дроб…

20.12.2016 Пиянски