– Значи изпитахте нещо като страх, докато крадяхте портфейла?
– Да господин съдия, страх ме беше да не се окаже празен!!!


18.12.2016 Подсъдими