Разговор у магазина:
– Ако обичате, едно кил’о мес’о.
– Нема мес’о!
– Ама ка? На магазиня е написано „Мес’о“?!
– Кво значение има кво па е написано? И на моя гараж отпреди пише к*р, ма вътре има само дърва!

25.11.2016 Продавачи