Заключение на психична експертиза:
– Психични заболявания не са открити. Просто си е глупак.

21.11.2016 Лекари