Молитва:
– Господи, дай на политиците повече мозък! А на българските политици добави и инструкция за неговото използване…