Прибира се вкъщи след изборите Хилари. Бил казва:
- Скъпа, съжалявам…
- Млъкни, ти си виновен!
- Ама защо?
- Ти си знаеш!