– Как е пенсионерският живот?
– Това живот ли е? Вчера се загледах по красива девойка. Тя забеляза и ме попита: – „Желаете ли нещо?“
Аз:
– „Вече не! Само гледам…“