Напоследък детето започна да псува. В детската градина ли го научиха или го чу на улицата, е*а ли мама му.

20.10.2016 Деца