Напоследък детето започна да псува. В детската градина ли го научиха или го чу на улицата, е*а ли мама му.


20.10.2016 Деца