– Докторе, а защо станахте именно гинеколог?
– Хубаво е да намериш работа около родните места…