– Тате, ние сме отвратително богати… защо трябва да пиша домашни?!
– За моя Instagram.

14.09.2016 Деца