- Защо в Перник не върви хотелският бизнес?
- Защото гостите на града обикновено преспиват в болницата.


02.09.2016 Перник