– Защо в Перник не върви хотелският бизнес?
– Защото гостите на града обикновено преспиват в болницата.

02.09.2016 Перник